Historie

moellen
Skovsgård (Kirkerup Sogn, Vester Flakkebjerg Herred) var oprindeligt en hovedgård med højtliggende middelalderlig hovedbygning omgivet af grave og en lavere liggende avlsgård nær den middelalderlige kornvandmølle, Snogemølle.

Skovsgård blev 1670 opkøbt af kronen og sammen med det øvrige Antvorskovske ryttergods solgt på auktion i 1775 og indgik herefter i det nye Gyldenholm, hvorfra Skovsgård blev solgt i 1804.

1813 nedbrød man Skovsgårds gamle hovedbygning og opførte på voldstedet en anseelig hollandsk vindmølle (gallerihollænder) med underdel af grundmur og overdel af træ, tækket med spån. Møllen blev bygningsfredet i 1964. Den anvendes af Bagerimuseet til udstillingsformål og står overfor en omfattende restaurering i de kommende år.

En ny hovedbygning til Skovsgård blev i 1820 opført nær avlsgården og da man i 1851 fik kgl bevilling til at bage hvedebrød, byggedes mod øst en bageribygning med stenovn, der har været rammen om en blomstrende virksomhed.
Efter bageriets nedlæggelse 1973 blev bygningen istandsat af Bagerimuseet.

 

Advertisement
Åbningstider
Aktuelle åbningsdage / bagedage
Se nærmere her >>
Find vej
Kontakt
Fladholtevej 6, Esholte
4200 Slagelse
Tlf.: (+45) 5784 9414 / 5784 9383
Mail: bageri.museum@mail.tele.dk